Now Reading
Vinovaţi de iubire şi vis

Tăceri se-ascund în neunde.

Un clopot mai bate departe.

Pe-un drum părăsit,

Don Quijote se-ntoarce,

învins, din lupta spre care

îl poartă mereu

un vis nenuntit.

Luna lumina şi-o cerne

să-i dea un sărut,

răsplată

că nu renunţă la vis.

Mai sunt, oare,

mori de vânt în picioare

sau ultima l-a învins

pe Cavalerul Tristei Figuri?

Se-aud, în noapte,

cum curg, în cercuri,

sinistre ţipete de buhă.

În piaţa din burg, se ridică

un eșafod pentru cei

vinovaţi de iubire şi vis.

Unde-i mulţimea s-aplaude?

Ferestre rămân nedeschise

în ziduri ce par părăsite.

Şi îngerii-au fugit parcă

din rai şi stau

cu feţe ascunse.

Se vor întreba, poate miraţi,

unde este poetul, unde e visătorul

sau dacă eşafodul e ridicat

doar pentr-o idee

ce-şi caută,-n lume, un nume.

Pe tabla de şah a istoriei

a mai rămas cineva

să-şi rostească cuvântul,

să creadă în iubire şi vis?

Opriţi, opriţi execuţia!

Şi astăzi vremelnici stăpâni

se tem de puterea

ce zace în vis şi cuvânt.

Umbre

Tăceri împietrite,

de care se frâng razele lunii,

stau pavăză nopţii.

Pe malul pustiu, doar eu,

visătorul, în dureroasă căutare

şi niciodată mântuire.

În noaptea rănită

de scurte luciri,

ochiul îmi stă atârnat

de zborul unei păsări

cu-o aripă în cer,

cu alta tăind

un val ucigaş,

ce umbra i-o fură

în al mării mormânt.

În larg,

fantoma unei corăbii,

de noapte-nghiţită treptat,

purtând călători

pentr-un sabat 

al umbrelor fără de chip.

Mă simt şi eu chemată

de umbra-mi răsturnată

pe-un val întunecat

la „cina cea de taină” a umbrelor

în nelumit hotar,

în care timpul a-ngheţat

şi niciun gând,

şi niciun dor

nu te mai caută.

În zori, ploi verzi mă spală

de oboseala valpurgicului ceas

din noaptea plină de fiori.

Şi-am început să-mi caut umbra.

Cuminte, stătea adâncită-n nisip,

de ieri, în aşteptarea

întrupării mute.

Prea mult…

În golul ce mă-nvăluie –

mantie rece a nopţii nebune –

urmele paşilor ce nu m-au dus nicăieri,

strigătul, fără ecou, al singurătăţii,

durerea a tot ce a rămas neîntâmplat,

curgerea neauzită a clipelor ca

fuga sângelui prin vene,

foşnetul bănuit al nisipurilor din

depărtatele pustiuri ce parcă

s-au mutat în mine,

fiorul de-a fi doar umbra unei siluete

pierdută-n noaptea depărtării,

cuvintele nespuse încă, stârnind

tristeţea paginilor goale

şi aripile adunate ce zac în mine,

sunt multe, prea multe trăiri

pentru o noapte de biată

insomnie!

Pasăre mută

Aş vrea vestalele

să-mi ţină viu focul

în templul ce zace în mine.

Cu visul, cu iubirea l-aprind

mai mereu, dar flacăra lui, uneori,

se stinge sub fulgi

de cenuşă,

ce zboară-n risipă

odată cu gândul –

pasăre mută.

Şi sufletul mi-l simt pustiu –

deşertul nelumirii

şi paşii mi se-afundă, grei,

în mişcătoarele nisipuri.

Aş vrea să fiu sub pomul interzis,

să-nfrunt porunca sfântă,

să-ntind, ca Eva, mâna spre

mărul cu care șarpele mă-mbie,

ca flacăra din suflet să-mi renască,

să mi se umple iar ulciorul

şi să plătesc

porunca încălcată

cu truda

celui ce cuvântă.

Avânturi de zbor

O pasăre şi-a mutat zborul în mine,

dăruindu-mi tot cerul ei.

Sub umerii nopţii a poposit îngerul.

Fluturi cu zbor de mătase

îmi fâlfâie-n suflet,

când ploi de stele

mă ţintuiesc în lumină.

Nepăsătoare, pietrele îşi adâncesc

tăcerea în lucrarea de veacuri.

Cine le mai ştie povestea

în avânturi de zbor şi lumină,

de iubire şi vis?

Doar trupul îşi mai poartă osânda

înscrisă în curgeri de timp,

măsurate în sunet

grav de pendulă,

ce ţese plasa anotimpurilor,

ce-,n repetarea lor,

mă-nlănţuie perfid.

Drumuri

Drumuri,

pe care, cândva, le-am străbătut

fără bătaia sfântă-a inimii,

mă cheamă înapoi

ca să le dăruiesc

trăirea mea întreagă,

căci clipele pierdute

fără focul sacru

sunt fructele necoapte

pe ramurile pomului

sortit spre împlinire.

Mă răsucesc pe trupul timpului,

agale, s-apuc să mă hrănesc

cu mult, mult soare.

Şi căuta-voi margini

de izvoare. Aici, voi auzi,

în susurul de viaţă,

cum crapă zorii şi preschimbă

noaptea-n dimineaţă

şi-mi înlesnesc încă un pas

pe drumul de lumină,

uitând cum azi prea repede

devine mâine.

Dar fiecare zi, ce creşte-n mine,

mă-nvaţă

să trec cu gândul dincolo

de ceas de cumpănă

şi-albastrul ochilor

să mi se contopească

cu înaltul

şi astfel să înving a timpului osândă,

căci altui început

nu-mi va fi dat să îi măsor

lungimea anilor.

Aceleaşi  doruri

Din pântecele beznei se naşte

ziua-mbujorată.

Ningea tăcerea purtând în ea

aroma unei lumi

de început.

De pe malul înalt, mă cheamă,

în adâncuri de oglinzi,

ochiuri aprinse de ape.

Farmecul clipei alungă

gându-n necuvânt.

Zările îndepărtate curg,

în mii culori,

spre ziua altor împliniri.

Simt rădăcinile, ce zac în mine,

hrănite de aceleaşi doruri vii,

ce, azi, ne poartă mai departe.

Din tată-n fiu,

aceeaşi flacără ne arde.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Nord Literar.

Scroll To Top